Projektový den BESIP – I. stupeň

1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída Akce tříd

Dne 12. dubna 2019 se na naší škole konal projektový den Besip.

Děti první a druhé třídy si osvojily znalosti chodce (přecházení vozovky, chůze po chodníku světelná signalizace). Absolvovaly vycházku v okolí školy a vypracovaly závěrečný dopravní test.

Děti třetí až páté třídy si upevnily zásady správného chování chodce a cyklisty 

(přecházení vozovky, chůze po chodníku, světelná signalizace, vyjíždění, jízda u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, předjíždění, odbočování, jízda přes křižovatku).

Den byl zakončen jízdou zručnosti a dopravním testem.

V jedné z tělocvičen proběhl kurz první pomoci, kterým nás provedla zdravotní sestra s ČČK z Loun paní Lenka Vacková.

Ve druhé tělocvičně se uskutečnila beseda s policií ČR (řešení dopravních situací, dopravní značky, návykové látky).

Děti byly hodnoceny během celého dne v rámci své třídy.

 

 

 

                    Lancová Zuzana