Informace pro žáky a zákonné zástupce 2. stupně

Nezařazené

Milí žáci, vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že od 8. června 2020 nevyužijeme možnosti realizování vzdělávacích aktivit pro žáky II. stupně ve škole, a to zejména z organizačních a personálních důvodů.

Vzdělávání bude i nadále probíhat distanční formou výuky.

Jakmile budeme mít potřebné informace k organizaci konce školního roku, budeme Vás neprodleně informovat.

Vedení školy