ŠKOLNÍ DRUŽINA 2020/2021

Nezařazené

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení zákonní zástupci žáků I. stupně,

v příloze najdete přihlášku do ŠD. Prosíme Vás, abyste ji pečlivě vyplnili, podepsali a nejpozději do 17. 6. 2020 vhodili do poštovní schránky na budově školy.

O přijetí přihlášky budete do 14 dnů vyrozuměni e-mailem. Tiskopis si lze též vyzvednout ve dnech od 8.6. do 12.6. 2020 (7,00-14,00) ve vestibulu v nové budově.

Přihláška se týká i budoucích prvňáčků.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Vedení školy

PŘÍLOHA – zápisní lístek/přihláška na školní rok 2020/2021