ORGANIZACE K ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 26. 6. 2020

Nezařazené
  • příchod žáků nejpozději v 7:25 na školní hřiště (v případě nepřízně počasí velká TV); na školní hřiště nesmíte vstupovat v úzkých podpatcích
  • KAŽDÝ ŽÁK MUSÍ MÍT PODEPSANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (čestné prohlášení je možné vyzvednout před školou 26. 6. a podepsat zákonným zástupcem)
  • 7:05 – 7:25 TU vyberou podepsané čestné prohlášení
  • 7:25 – ocenění žáků
  • 7:40 – předání vysvědčení od TU + předání přehledu pomůcek a sešitů na příští školní rok a info o částce na pracovní sešity, INFO k 1. 9. 2020
  • 8:00 – fotografování tříd
  • 8:30 – ukončení školního roku, odchod žáků
  • 9:00 – slavnostní rozloučení s vystupujícími žáky v obřadní síni MĚSTYSE PERUC (roušky s sebou)

Vedení školy