DISTANČNÍ VÝUKA – ZPŮSOBY A PRAVIDLA HODNOCENÍ

Nezařazené

ZPŮSOB HODNOCENÍ BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY 2. – 9. TŘÍDA

Hodnocení bude probíhat kombinací formativního a sumativního (známkou) hodnocení. Žákovi bude poskytnuta od pedagoga zpětná vazba. Známky budou zapsány do Bakalářů. V případě, kdy žák neodevzdá práci v daném termínu, bude hodnocen A (absence). Pokud nebude mít na konci klasifikačního období 1. pololetí dostatek podkladů k hodnocení, nebude v pololetí klasifikován a bude se muset během druhého pololetí dostavit k přezkoušení.

V 1. třídě zůstává prozatím pouze formativní hodnocení.

Vedení školy