Výskyt nemoci COVID 19

Nezařazené

Vážení zákonní zástupci,

třídní učitelka II.A byla pozitivně testována na COVID-19. KHS třídě nenařídila karanténu. Doporučení od KHS: sledujte stav svých dětí a při případném zhoršení zdravotního stavu nechte dítě doma, popřípadě kontaktujte KHS Louny na tel. čísle: 477 755 661, 477 755 662 – protiepidemické oddělení, Klapková Zdeňka.

Vedení školy