INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A VÝUCE OD 1. 3. 2021

Nezařazené

Vážení zákonní zástupci,

od pondělí 1. 3. 2021 přechází 1. a 2. třída na distanční způsob vzdělávání. Žáci, kteří chodí v pondělí na oběd, si ho vyzvednou do jídlonosiče zítra od 11:00 do 13:30 hodin (tento oběd již nelze odhlásit). Pokud nemáte od úterý 2. 3. 2021 o obědy zájem, odhlaste je v pondělí do 8. hodiny na tel. čísle 415 697 137.

Zároveň jsme museli z organizačních důvodu upravit rozvrhy na 2. stupni. Žádáme vás, abyste se s rozvrhy seznámili. Změny jsou vyznačeny žlutě, je-li hodina přeškrtnuta, nekoná se on-line výuka.

Začátky vyučovacích hodin jsou stejné jako ve škole. Ve výjimečných případech může dojít ke změnám, o kterých by vás informovali jednotliví vyučují.

Věříme, že vše společnými silami zvládneme a brzy se opět potkáme.

Děkujeme za spolupráci a přejeme vám pevné zdraví.

Vedení školy

ROZVRHY OD 1. 3. 2021