Informace rodičům ohledně stravování dětí

Nezařazené

Vážení zákonní zástupci,

od úterý 2.3. 2021 se budou obědy do jídlonosičů vydávat do 12.00 hodin (nejlépe vyměnit plné jídlonosiče za prázdné).

Po obnovení prezenční výuky budou mít tyto děti obědy opět automaticky přihlášeny.

Alena Brabcová, vedoucí ŠJ