Informace o platbách

Platba stravného a družiny bankou ve školním roce 2021/2022

 

Informace Školní jídelny ZŠ Peruc

 

Ceny stravného dle věkových kategorií od 1.9.2021:

(věková kategorie dosažená ve školním roce 2021/2022 (1.9.2021-31.8.2022)

Ceny stravného se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. v aktuálním znění.

 

věk.skupina  (7 – 10 let)                          27,00 Kč (doporučená měsíční platba 600,- Kč)

věk.skupina (11 – 14 let)                         29,00 Kč (doporučená měsíční platba 640,- Kč)

věk.skupina (15 let a více let)               30,00 Kč (doporučená měsíční platba 660,- Kč)

Cizí strávníci                                            55,00 Kč

 

STRAVNÉ – úhrada:          do konce předchozího měsíce

           

UVEĎTE PROSÍM JMÉNO DÍTĚTE ! (zpráva pro příjemce)

 

číslo účtu: 1020822399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

variabilní symbol stravné: rodné číslo dítěte

specifický symbol stravné: 324100


DRUŽINA

 

DRUŽINA – úhrada pololetně, vždy do 15. září/15. února

 

variabilní symbol družina: rodné číslo dítěte

specifický symbol družina: 602950

částka za pololetí: 750,- Kč, pouze ranní družina 250,- Kč