Starověký Egypt znovu objeven

6.třída

Šestá třída dokončila práci na egyptských pyramidách a své vědomosti „zhmotnila“ ve velkolepé stavbě.