HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ PERUC ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Nezařazené

Vážení zákonní zástupci,

na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb. (o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020) vás informujeme o způsobu a pravidlech hodnocení výsledků vzdělávání žáků na Základní škole Peruc.

OBSAH UČIVA A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ

 • důraz bude kladen na hlavní výstupy ŠVP
 • cílené procvičování a upevňování výstupů na dálku bude podporováno průběžným formativním hodnocením

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

 • žáci budou hodnoceni známkou
 • vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude součástí dokumentů přikládaných k přihlášce
 • závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci roku 2019/2020 bude vycházet:
  • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (do 10. března)
  • z podkladů získaných v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku a z podkladů získaných v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou
  • bude též zohledněno závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020
 • do zameškaných hodin se budou započítávat pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách

O ORGANIZACI KONCE ŠKOLNÍHO ROKU VÁS BUDEME INFORMOVAT V PRŮBĚHU ČERVNA

Vedení školy