Nezařazené

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

informativní schůzka se bude konat v pondělí 22. 6. 2020 od 16:00 hodin. Vstup do budovy školy bude umožněn od 15:45 hodin.

Při vstupu do budovy je nutné řídit se aktuálními pokyny MZ ČR.

Na schůzce se bude vyplňovat Zápisní list žáka . Máte-li možnost, můžete tento dokument přinést vyplněný.

Těšíme se na vás

Vedení školy