INFORMACE A ROZVRHY K VÝUCE OD 4. 1. 2021

Nezařazené

Vážení zákonní zástupci,

od 4. 1. 2021 přijdou do školy pouze žáci 1. a 2. třídy, které se budou učit podle standardního rozvrhu. Školní družina pro tyto žáky bude fungovat ve 2 odděleních (každá třída zvlášť). Pokud chcete změnit časy příchodů a odchodů svého dítěte do ŠD, učiňte tak v pondělí 4. 1. 2021 při vyzvednutí dítěte (pokyny vám předají vychovatelky). Obědy ve školní jídelně mají žáci, kteří standardně obědvají, zajištěny.

Ostatní třídy (3. A – 9.A) se budou vzdělávat distančně dle následujících informací: INFORMACE A ROZVRHY K DISTANČNÍ VÝUCE od 4. 1. 2021

Vedení školy a všichni zaměstnanci se na vás těší v novém roce 2021