Číslo a název šablony klíčové aktivity

Název sady

Téma

Číslo v digitálním archívu školy

Autor

 

e-mail

I/2  Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Sada 1_ ČT 1_ Čtenářská gramotnost

 

Literatura pro děti a mládež

 

Pracovní materiály pro výuku literatury v

 1. – 5. ročníku    

MZ/2_VY_12_INOVACE_CT1_01_36

Mgr. Magdalena Kučerová

Mgr. Jana Pokorná

magda.kucerova@seznam.cz

j.hauptvogelova@seznam.cz

 

I/2  Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Sada 2_ ČT 2_ Čtenářská gramotnost

 

Teorie literatury

Kvízy a křížovky z literatury

 

Pracovní materiály pro výuku literatury v

 1.-2.ročníku a v 6.-9. ročníku

MZ/2_VY_12_INOVACE_CT1_01_36

Bc. Monika Hegedüsová

Mgr.Radka Charvátová

monika.hegedus@seznam.cz

charvatova.radka@seznam.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada 1_ ICT 1_Historie

 

Starověk

Pracovní materiály pro výuku dějepisu v 6. ročníku    

MZ1/VY_32_INOVACE_H_01_20

Mgr. Jaroslava Traxlová

zsperuc@centrum.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada 3_ICT 2_ Cizí jazyky

 

 

 

Souhrn německé gramatiky používané na 2.strupni ZŠ

Učební materiály pro výuku německého jazyka

MZ2/VY_32_INOVACE_CZJ_41_60

Mgr. Marie Spodniaková

marie.spodniakova@seznam.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada 1_ ICT 3_Přírodní vědy

 

 

Zoologie

Pracovní materiály pro výuku přírodopisu v 6.a 7.ročníku

MZ2/VY_32_INOVACE_PV_01_20

Mgr. Petra Kytková

kityckova@seznam.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada 3_ ICT 3_Přírodní vědy

 

Základy anorganické a organické chemie

Pracovní materiály pro výuku chemie v 8. a 9. ročníku    

MZ1/VY_32_INOVACE_PV_41_60

Mgr. Ludmila Robková

zsrobkova@centrum.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada1_ICT_4_Naukové předměty 1

 

 

Zeměpis oceánů a světadílů

 

Pracovní materiály pro zeměpis

MZ2/VY_32_INOVACE_NP1_01_20

Mgr. Marie Spodniaková

marie.spodniakova@seznam.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada2_ICT_4_Naukové předměty 1

 

 

Pracovní materiály pro výuku fyziky v 7.roč.

Mechanické vlastnosti plynů

Světelné jevy

 

Pracovní materiály pro výuku fyziky v 8.roč.

Meteorologie

 

Pracovní materiály pro výuku fyziky v 9.roč.

Země a vesmír

Jaderná energie

MZ2/VY_32_INOVACE_NP1_21_40

Mgr. Drahomír Zrůst

admin.zsperuc@centrum.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada3_ICT_4_Naukové předměty 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy informatiky

 

Pracovní materiály pro výuku semináře z informatiky:

v7.roč.Historie VT

           Hardware

           OS

v 8. roč. Sítě

          Číselné soustavy

v 9. roč.Sítě

          Číselné soustavy -        

                 opakování

MZ2/VY_32_INOVACE_NP1_41_60

Mgr. Drahomír Zrůst

admin.zsperuc@centrum.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada 1_ICT_5_ Naukové předměty 2

 

 

 

Rozmanitost přírody

 

 

MZ3/VY_32_INOVACE_NP2_01_20

Mgr. Naděžda Liebscherová

Nada5@seznam.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada 2_ICT_5_ Naukové předměty 2

 

 

 

Dějiny hudby

 

Pracovní materiály pro výuku hudební výchovy

MZ2/VY_32_INOVACE_NP2_21_40

Mgr. Monika Gajdošová

gamon@seznam.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Sada 3_ICT_5_ Naukové předměty 2

 

 

Angličtina hravě

 

Sada pracovních listů pro výuku anglického jazyka ve 3. – 5. Ročníku základní školy

MZ2/VY_32_INOVACE_NP2_41_60

Mgr. Lukáš Valda

valda.lukas@centrum.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Sada 2_ICT_1_Historie

Středověk a novověk

MZ3/VY_32_INOVACE_ICT1_H_21_40

Mgr. Monika Hegedüsová

monikahegedus@seznam.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

 

Sada 3_ICT_1_Historie

Lidé a čas

MZ3/VY_32_INOVACE_ICT1_H_41_60

Mgr. Jana Pokorná

j.hauptvogelova@seznam.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

 

Sada 1_ICT_2_Cizí jazyky

Gramatické časy v angličtině

MZ3/VY_32_INOVACE_ICT2_CZJ_01_20

Bc. Lucie Sobotková

lucinka.sobotkova@centrum.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

 

Sada 2_ICT_2_Cizí jazyky

Tematická slovní zásoba v angličtině

MZ3/VY_32_INOVACE_ICT2_CZJ_21_40

Bc. Lucie Sobotková

lucinka.sobotkova@centrum.cz

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

 

Sada2_ICT3_Přírodní vědy

Botanika

MZ3/VY_32_INOVACE_ICT3_PV_21_40

Mgr. Petra Kytková

kityckova@seznam.cz

IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol

 

Sada1_M1_Matematika1

Přirozená čísla v oboru do 1000

MZ3/ VY_42_INOVACE_M1_01_36

Mgr. Radka Charvátová

Mgr. Monika Gajdošová

charvatova.radka@seznam.cz

gamon@seznam.cz

IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol

 

 

Sada2_M2_Matematika2

Desetinná čísla

MZ3/ VY_42_INOVACE_M2_01_36

Mgr. Jaroslava Traxlová

 

zsperuc@centrum.cz