Vážení zákonní zástupci a žáci 5. a 9. tříd,

podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je negativní test (ne starší 7 dní) a žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Vzhledem k tomu, že máme povinnost umožnit testování uchazečů před konáním přijímacích zkoušek a vystavit potvrzení, stanovujeme testování těchto žáků na středu 28. 4. 2021 v 10:30 hodin.

Pokud se žáci chtějí nechat otestovat ve škole, dostaví v tento čas před novou budovu.

 

Mgr. Tomáš Hosnedl

ředitel