Digitální učební materiály zpracované Základní školou Peruc v rámci projektu EU peníze školám

 

Vytvořené digitální učební materiály jsou k dispozici pedagogickým pracovníkům na školním intranetu Základní školy Peruc.
Autoři sad digitálních učebních materiálů poskytnou na požádání příslušné sady ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.
Kompletní tabulku všech materiálů najdete zde…