Přihláška ke stravování

Informace o platbách (stravné, družina)

Vnitní řád ŠJ

Změny od 1.9.2020 – klikni zde

Ceny za stravné dle věkových kategorií od 1.9.2021:

 

II. věková skupina : (7 – 10 let) – 27,– Kč

III. věková skupina : (11 – 14 let) – 29,– Kč

IV. věková skupina : (15 let a více let) – 30,– Kč

cizí strávníci –  55 Kč

 

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 17/2015 Sb. s účinností dnem 1. února 2015 se rozdělují strávníci do stravovacích kategorií podle věku dosaženého v daném školním roce. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

 

Platby za obědy:

Obědy se platí z běžného účtu, jen v mimořádných případech po dohodě s vedoucí školní jídelny je lze zaplatit hotově v kanceláři ŠJ. Vložená částka se dítěti připíše do 24h na jeho účet a postupně se odečítají platby za jednotlivé obědy.

Platbu z běžného účtu: upravte prosím variabilní symbol, který máte na pokladní dokladu (evidenční číslo).

Platbu v hotovosti lze hradit po předchozí telefonní domluvě s p. Halamovou 415 697 137.

Stravné se platí vždy od 1. dne v měsíci do 25. dne konce měsíce.

Objednávka obědů:

Obědy jsou přihlašovány a odhlašovány prostřednictví www.strava.cz za těchto pravidel:

1: obědy nejsou po zaplacení automaticky přihlášeny, musí následovat jejich přihlášení

2: přihlásit vždy do 14:00 h na následující den

3: odhlásit nejpozději ten den do 6:00 hod

www.strava.cz

kód školní jídelny je 11254

 

Upozornění: Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a závodní stravování dle vyhl. Č.84/2005 Sb. a dále se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb. §119 o zajištění školního stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.V době nemoci dítěte si rodiče mohou odnést stravu pouze první den nemoci, ostatní obědy je nutné odhlásit. Pokud se tak nestane, musí školní jídelna rodičům doúčtovat plnou cenu oběda, která činí 70 Kč (mzdové náklady, náklady za potraviny a provozní náklady). Z tohoto důvodu žádáme rodiče o větší pozornost při odhlašování obědů v době nemoci.

Vydávání obědů:

V naší jídelně probíhá pomocí bezdotykového čipu, který se bude prodávat po celou dobu školní docházky. Bezdotykový čip si zakoupí každý strávník v kanceláři školní jídelny za 115,- Kč. Použitý čip není zpětně vykupován. Pokud strávník čip zapomene doma, nahlásí to vedoucí ŠJ, která mu vydá náhradní doklad, na který si může oběd vyzvednout. Ale když čip ztratí, okamžitě to nahlásí vedoucí ŠJ, která čip zablokuje a žák si musí koupit čip nový.

 

Ceny stravného dle věkových kategorií od 1.9.2021:

(věková kategorie dosažená ve školním roce 2021/2022 (1.9.2021-31.8.2022)

Ceny stravného se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. v aktuálním znění.

 

věk.skupina  (7 – 10 let)                          doporučená měsíční platba 600,- Kč

věk.skupina (11 – 14 let)                         doporučená měsíční platba 640,- Kč

věk.skupina (15 let a více let)               doporučená měsíční platba 660,- Kč

            

UVEĎTE PROSÍM JMÉNO DÍTĚTE ! (zpráva pro příjemce)

 

číslo účtu: 1020822399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

variabilní symbol stravné: evidenční číslo

specifický symbol stravné: 324100