Přihláška ke stravování budoucí 1. třída

Přihláška ke stravování od 2. do 9. třídy

Vnitní řád ŠJ

Informace o platbách (stravné, družina)

Změny od 1.9.2022 – klikněte zde

Ceny za stravné dle věkových kategorií od 1.9.2022:

 

II. věková skupina : (7 – 10 let) – 30,– Kč

III. věková skupina : (11 – 14 let) – 33,– Kč

IV. věková skupina : (15 let a více let) – 35,– Kč

cizí strávníci –  70 Kč

 

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 17/2015 Sb. s účinností dnem 1. února 2015 se rozdělují strávníci do stravovacích kategorií podle věku dosaženého v daném školním roce. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

 

Platby za obědy:

Obědy se platí z bankovního účtu, v mimořádných případech lze po dohodě zaplatit hotově v kanceláři ŠJ. Vložená částka se dítěti připíše do 24h na jeho účet a postupně se odečítají platby za jednotlivé obědy.

Upravte prosím u platby stravného variabilní symbol, od ledna 2022 se již neuvádí r. č. dítěte, ale evidenční číslo, které je uvedeno na pokladním dokladu při pořízení čipu.

Platbu v hotovosti lze hradit po předchozí telefonické domluvě s p. Grundovou 415 697 137 do 25. dne v měsíci.

 

Objednávka obědů:

Obědy jsou přihlašovány a odhlašovány prostřednictví www.strava.cz za těchto pravidel:

1: obědy budou přihlášené na aktuální měsíc tak, jak je uvedeno v odevzdané přihlášce ke školnímu stravování.

2: přihlásit vždy do 14:00 h na následující den

3: odhlásit nejpozději ten den do 6:00 hod

www.strava.cz

kód školní jídelny je 11254

 

Upozornění: Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a závodní stravování dle vyhl. Č.84/2005 Sb. a dále se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb. §119 o zajištění školního stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.V době nemoci dítěte si rodiče mohou odnést stravu pouze první den nemoci, ostatní obědy je nutné odhlásit. Pokud se tak nestane, musí školní jídelna rodičům doúčtovat plnou cenu oběda, která činí 70 Kč (mzdové náklady, náklady za potraviny a provozní náklady). Z tohoto důvodu žádáme rodiče o větší pozornost při odhlašování obědů v době nemoci.

Vydávání obědů:

V naší jídelně probíhá vydávání obědů prostřednictvím bezdotykového čipu, který platí po celou dobu školní docházky. Bezdotykový čip si zakoupí každý strávník v kanceláři školní jídelny (aktuálně za 115,- Kč). Použitý čip není zpětně vykupován. Pokud strávník čip zapomene doma, nahlásí to v kanceláři ŠJ, kde dostane náhradní doklad, na který si může oběd vyzvednout. Pokud strávník čip ztratí, je nutné okamžitě ztrátu nahlásit v kanceláři ŠJ, čip bude zablokován a žák si musí koupit čip nový.

           

UVEĎTE PROSÍM JMÉNO DÍTĚTE ! (zpráva pro příjemce)

 

číslo účtu: 1020822399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

variabilní symbol stravné: evidenční číslo

specifický symbol stravné: 324100

Jak zjistit evidenční číslo