Žádost o uvolnění žáka na část dne:

Dokument o zdravotní způsobilosti

Žádost o uvolnění žáka na více dnů:

Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školy jinou osobou

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy:

Plná – moc zastupování

Omluvenka ze školní družiny: