PROVOZNÍ DOBA ŠD:

ranní družina 6.05 – 7.05hod

dopolední a odpolední družina 11.00 – 16.30hod

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ NEBO SAMOSTATNÉ ODCHODY DĚTÍ ZE ŠD:

Vyzvedávat děti si můžete (nebo děti samy odcházejí) v časech: po vyučování, po obědě, mezi 12.00 – 13.00hod, mezi 14.45 – 16.30hod. Z důvodu zájmové činnosti a vycházky nelze děti vyzvedávat mimo uvedené časy, pouze ze závažných důvodů po předchozí domluvě.

Změny času odchodu dětí ze ŠD pouze písemně, v nutných případech prostřednictvím SMS. Můžete použít omluvenku:

Odhlášení dítěte ze školní družiny je možné z vážných důvodů, zpravidla v pololetí.

 

CO BY DĚTI MĚLY MÍT V ŠD:

Vhodné oblečení a obuv na ven, pro sport (v zimě teplé oblečení), svačinu a pití na odpoledne, hrnek na pití.

Děti nenosí své hračky do školní družiny.

Informace týkající se školní družiny budou v malém informačním notýsku.

PLATBA:

1x za pololetí na účet školy: 1.pololetí do 15. září 750Kč (pouze ranní družina 250Kč) 2.pololetí do 15.února 750Kč (pouze ranní družina 250Kč)

Číslo účtu školy: 1020822399/0800

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Specifický symbol: 602950

Částka: 750Kč (pouze ranní družina 250Kč)

Splatnost: do 15. září kalendářního roku za 1. pololetí

do 15. února kalendářního roku za 2. pololetí

PROVOZ ŠD:

po vyučování oběd, do 13hod činnosti převážně ve třídě školní družiny, vycházka od 13.00 do 14.30hod, svačina, od 14.45 do 16.30hod volné hry dětí, příprava na vyučování

Činnosti:

  • Pracovní
  • Hudební
  • Výtvarná
  • Rozumová
  • Rekreační

ŠVP ŠD

Vnitřní řád ŠD: