Jak mluvit s dětmi o bezpečí na internetu

 

Na koho se v nouzi obrátit ?

Dítě by v prvé řadě mělo mít důvěru ve své rodiče nebo učitele. Dále existují organizace, které se přímo zabývají pomoci dětem v nesnázích,

Dětské krizové centrum

+420 241 484 149, ditekrize.cz

Linka bezpečí

116 111, linkabezpeci.cz

Pražská linka důvěry

222 580 687, chat-pomoc.cz

Rodičovská linka

606 021 021, rodicovskalinka.cz

eBezpečí.cz

poradna.e-bezpeci.cz

Bílý kruh bezpečí

116 006, bkb.cz

Modrá linka

608 902 410, modralinka.cz

Linky důvěry jsou anonymní a bezplatné, můžete se na ně obrátit s problémem a s žádostí o radu. V případě, že máte podezření na spáchání trestného činu, obraťte se na Policii ČR (linka 158) s žádostí o pomoc.

 

Bezpečnost na internetu: návod pro děti, teenagery a dospělé – PDF

Je mé dítě na internetu v bezpečí? Seznam otázek pro rodiče – PDF

Rodiče by se měli seznámit s nejčastějšími typy online rizik:

  • kyberšikana – forma psychické šikany využívající informační technologie, například sociální sítě nebo komunikační platformy. Dítě se může stát obětí hromadného zesměšňování, posměchu nebo vyloučení, nejčastěji ze strany kolektivu vrstevníků.
  • grooming – útočník se snaží pomocí psychické manipulace, lichotek nebo vyhrožování vylákat z dítěte osobní informace, intimní fotografie nebo osobní schůzku. Může vyústit ve vydírání, násilí nebo sexuální zneužívání.
  • sexting – posílání intimních fotografií a videí přes internet. Často jde o dobrovolné zaslání nahých fotografií, které pak ale mohou být zneužity k vydírání, zesměšňování nebo šikaně.
  • šmírování, stalking – pomocí veřejně dostupných informací, falešných profilů nebo počítačových virů útočník sleduje dítě. Může vyústit v obtěžování, vydírání, vyhrožování nebo šikanu.
  • nevhodný obsah – pornografie, násilí, nenávistný obsah, extrémistický obsah atd. Kromě toho, že pro dítě může být škodlivý sám o sobě, může být takovýto obsah zneužit při groomingu nebo k vydírání, šikanování a obtěžování dítěte.
  • krádež dat, krádež identity – hacknutí uživatelského účtu dítěte může vést ke krádeži identity (a například zesměšnění dítěte) nebo ke krádeži citlivých údajů (a například vydírání).

 

Dále mohou rodiče uplatnit – dle věku dítěte – následující technická omezení:

  • Filtrování obsahu (pomocí antiviru nebo vestavěných nástrojů)
  • Blokování nevhodných aplikací (na mobilu a tabletu)
  • Přepnutí vyhledávačů (Google, YouTube) do bezpečného módu
  • Sledovat polohu mobilního telefonu dítěte pomocí GPS (po dohodě)

 

Zdroj