Úřední deska školy

Název:                  Základní škola Peruc

Sídlo:                     Peruc, Komenského 193, PSČ 439 07

Datum vzniku:     1.1.1995

Právní forma:      příspěvková organizace

IČO:                       61357413

RED-IZO               600083004

Číslo účtu:           Česká spořitelna Louny 1020822399/0800

Telefon:               ředitel 728 482 282

                              základní škola 415 697 168

                              školní jídelna 724 200 118, 415 697 137

                              školní družina 607 938 391

Datová schránka: 4rrtiny

Internetové stránky školy: www.zsperuc.cz

 

Zřizovatel školy: Městys Peruc, Oldřichova 49, 439 07 Peruc

Součásti školy:  základní škola, školní družina, školní jídelna

Vzdělávací program školy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Školou do života“

Školská rada:  

zástupci městyse – Bc. Lucie Drobná, Michal Kotlář, Simona Kottová

zástupci rodičů – Helena Růžková, Gabriela Turková, Ing. Hana Volfová

zástupci učitelů – Mgr. Monika Gajdošová, Mgr. Monika Mackeová, Mgr. Petra Kytková