Vážení zákonní zástupci,

jak jste již byli informování na třídních schůzkách, dne 2. 12. 2021 se od 17:00 uskuteční přednáška ÚP, která se bude věnovat níže zmíněným bodům programu.

Z důvodu organizace je nutné vyplnit tento dotazník:

https://forms.gle/HupoXYWpjjh6uw8f7

Odkaz na tento dotazník je též v Bakalářích a obdržíte jej také e-mailem od třídních učitelů (odpovězte pouze jednou).

Program:

VOLBA POVOLÁNÍ

  • Důležitost správné volby povolání (středního vzdělání)
  • Kdo může pomoci + kontakty
  • Portfolio žáka (zájmy, dovednosti, osobnostní předpoklady atp.)
  • Testy profesního zaměření
  • Praktické informace k přijímacímu řízení a důležité termíny
  • Atlas školství
  • Prognóza vývoje trhu práce vzhledem k uplatnění absolventů
  • Zanikající a nově vznikající povolání – důvody a důsledky
  • Prostor pro diskuzi a dotazy

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Vedení a zaměstnanci školy