ŘEDITELSKÉ VOLNO 27. 6. – 30. 6. 2023

Ředitel školy, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2001 Sb., (školský zákon), vyhlašuje z technických a provozních důvodů volné dny pro žáky                                     ve dnech 27. 6. až 30. 6. 2023. V těchto dnech je uzavřená také školní družina...